Management consultancy vanuit een holistisch perspectief

       Opportunity is een adviesburo voor management en beleidsmakers van bedrijven, organisaties en gemeenten als het aankomt op veranderingsprocessen.  Daarbij is een evenwichtige sparringpartner met ruime ervaring en gedegen kennis van zaken, zowel commercieel als spiritueel, geen overbodige luxe. Samen scheppen we nieuwe opportunities waar nu alleen nog maar gesloten deuren of andere schijnbaar onoverkomelijke belemmeringen staan. Alles is energie maar niet alle energie stroomt waardoor er blokkades optreden die, als er niet tijdig wordt ingegrepen, leiden tot schadelijke onbalans en uiteindelijk verval. Laat het niet zover komen en schakel Opportunity in. Wij werken vanuit een geheel andere achtergrond dan 99% van de overige management adviesbureaus.  Opportunity volgt daarbij een 8-stappenplan gebaseerd op de universele energiestroom van het Lemniscaat oftewel de liggende figuur acht waarop ook de universele Natuurwet van het Octaaf is gebaseerd. Dat symbool voor eeuwigheid staat niet voor niets voor een zichzelf in stand houdende beweging en dus doorlopende duurzaamheid. Daar zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden aan verbonden waarover we u geheel vrijblijvend graag meer willen informeren.
       Opportunity`s visie op leven en ondernemen gaat uit van Ideëel Realisme oftewel het streven naar een niet perfect maar blijvend dynamisch evenwicht dat leidt tot een opwaartse energiespiraal. De natuur met haar universele wetten geeft duidelijk aan dat cycli van groei alleen gehandhaafd kunnen blijven als die worden gebalanceerd met perioden van reflectie en inzicht waarna opnieuw natuurlijke groei kan volgen. Wij adviseren op een heldere manier waar zakelijk en/of beleidsmatig bijgestuurd kan en moet worden om beginnende of al langer bestaande energieblokkades op te heffen. Of hoe mogelijk toekomstige energieblokkades vermeden kunnen worden door een praktisch plan van preventie. Neem contact met ons op om te bespreken of Opportunity misschien iets voor u en uw bedrijf of organisatie kan betekenen. De essentie van leven en ondernemen is om bewust te blijven van de onbegrensde energiestromen en daarop met het juiste inzicht in te spelen om de gewenste resultaten te bereiken.                    

                                               "Being in the storm but not affected by the storm"

realisatie solide