De Taoistische en Stoicijnse kunst van duurzaam managen

29-01-2020

Wist u dat juist in de oudheid er al filosofien bestonden die vandaag de dag heel goed een onderdeel zouden kunnen uitmaken van managementtraining en duurzaamheidsbewustzijn? De twee meest vooraanstaande zijn De Tao van Lao Tzu en de Stoicijnse School van o.a. Zeno en Marcus Aurelius. Wil u meer weten over wat die twee filosofische systemen kunnen betekenen voor uw bedrijf of orgainsatie, neem dan contact met ons op voor een verhelderende uitleg. Daarmee geeft u uzelf en uw personeel een quatum voorsprong in levenswijsheid en het nemen van betere beslissingen.

 

 

De bittere noodzaak van een regelmatige cyclus van vernieuwing

15-12-2019
   Het is tegelijkertijd een van de moeilijkste maar ook een van de meest belangrijkste en waardevolle processen in mens en bedrijf, die van regelmatige verandering en vernieuwing. Sinds enige tijd weten we dat elke cel in het menselijk lichaam een eigen cyclus van vernieuwing heeft waardoor we om de ongeveer zeven jaar een volledig nieuw lichaam hebben. Zo hebben sommige darmcellen een levenscyclus van slechts 5 dagen terwijl huidcellen tot wel 70 en levercellen tot wel 500 dagen oud kunnen worden. Dat proces van constante verandering lijkt misschien chaotisch maar is een universele natuurwet die geldt voor alle systemen en organisaties, dus ook voor uw bedrijf. Het oude gezegde luidt niet voor niets dat stilstand achteruitgang is.  Toch nemen veel te weinig organisaties en bedrijven de tijd en moeite om hiermee bezig te zijn met als onvermijdelijke gevolg een stagnering in de groei en als er niet tijdig ingegrepen wordt, een algehele achteruitgang en uiteindelijk een overname of faillisement. Een voorbeeld van goed verandermanagement is bijvoorbeeld Philips dat in de afgelopen decennia regelmatig succesvol de bakens verzette. Wilt u eens praten over het hoe en wat van verandermanagement bij uw eigen bedrijf of organisatie, bel ons dan.        

Nodig Opportunity uit voor een lunchlezing over het voorkomen van burnouts en depressies bij uw personeel

08-09-2018

 

    Een steeds groter deel van de samenleving, werkend of niet werkend, heeft of krijgt er last van: depressieve gevoelens of een burn-out. Opportunity heeft daarop een unieke kijk en reikt handvatten aan om die te voorkomen. Nodig ons uit voor een informatieve maar tegelijkertijd uiterst praktische lezing tijdens te lunch. Bel ons vandaag nog om te horen wat we voor uw bedrijf of organisatie kunnen doen: 06-23 53 55 33. Voorkomen is beter dan genezen. 

Goed personeel maar toch een slechte werksfeer?

08-09-2018

   Deze situatie komt veel vaker voor dan verwacht: werknemers die individueel uitstekend functioneren en die je dus liever niet ziet vertrekken maar die om welke reden dan ook niet kunnen samenwerken met collega`s of andere relaties. Dat gebeurt op de werkvloer maar zeker ook in de boardroom. Meestal uit angst dat iets kan escaleren wordt zowel de kool als de geit gespaard en wordt er niet tijdig ingegrepen met alle gevolgen van dien. Een slechte werksfeer kan echter net het verschil uitmaken tussen winst of verlies of net wel of net niet een nieuwe klant binnenhalen. Is dit probleem voor u herkenbaar? Neem dan geheel vrijblijvend kontakt op met Opportunity. Bel vandaag nog 06-23 53 55 33.

Intuitie als onmisbare managementtool

05-01-2018

Succes wordt meer bepaald door het vermogen om op het juiste moment de juiste beslissing te nemen dan door kennis. Is het niet vreemd dat we wel regelmatig ons lichaam en brein trainen maar niet ons gevoel? Terwijl intuitie een belangrijkere bron van kennis en waarheid bevat dan ons denkvermogen, zo stelt onze meest bekende filosoof Spinoza. Maar ook de volgens vele deskundigen, grootste filosoof aller tijden, Socrates, raadpleegde dagelijks zijn intuitieve "daimon" (niet te verwarren met demon!). Intuitie is een andere bron van kennis die we sinds de Verlichting en Descartes met zijn "ik denk dus ik besta", grotendeels zijn kwijtgeraakt.

Leer opnieuw je intuitie te ontdekken en verfijnen en daardoor betere beslissingen te nemen. Vooral in de hectische zakenwereld komt dat van pas want één verkeerd besluit kan soms grote (financiele) gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij het aannemen van, achteraf bekeken, ongeschikt personeel. Neem vandaag nog contact met ons op en Opportunity leert u en uw personeel om die waardevolle bron te leren aanboren en gebruiken in de cursus Leer Je Intuitie Versterken. Wat zegt uw intuitief gevoel?  

Mediation vanuit een holistisch perspectief

10-09-2017

  Het is de realiteit van alledag dat overal waar mensen in relatie tot elkaar staan, er een kans bestaat op conflictvorming. Dat is menselijk en hoeft beslist geen drama te zijn. Het wordt pas serieus wanneer er geen blijvende oplossing kan worden bereikt. Dat kan uitmonden in duur en langdurig juridisch getouwtrek of het voorgoed opgeven van wat eens een succesvolle relatie was. Mediation is dan een goed alternatief maar ook daarin kunnen verdere nuances worden aangebracht. Een daarvan is mediation vanuit een holistisch perspectief.  Holistisch denken gaat uit van de realiteit dat alles en iedereen met elkaar verbonden is, zowel in ruimte als in tijd. Er wordt gekeken naar meerdere aspecten die doorgaans niet ter sprake komen. Wilt U meer hierover weten, maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met ons.  

 

  

Vijf stappen van bewustwording

11-08-2017

Opportunity biedt een unieke cursus op het gebied van bewustwording. Die bestaat uit een workshop-, en lezingencyclus van vijf dagen waarin de belangrijkste aspecten van bewustzijn aan bod komen.

Dag 1: Spirituele lezingenmarathon: Wie en wat is de Mens?

Dag 2: Workshop "Leer Betere Beslissingen te nemen" (door ontwikkeling van het intuitieve vermogen)

Dag 3: Workshop "Bouwen en Onderhouden van partnerrelaties"

Dag 4: Lezingenmarathon "Wetenschap, Religie en Filosofie"

Dag 5: Lezingenmarathon "De Geschiedenis herschreven"

Voor meer informatie over plaatsen en tijden, neem s.v.p. kontakt met ons op. De totale cursus kan ook in het Engels worden gegeven.

Deelname kan  voor de gehele cursus of een onderdeel daarvan. De fee voor ieder deel bedraagt 95 Euro inclusief luch en een handout van de presentaties.  De fee voor de hele cursus bedraagt 400 Euro.

 

Opportunity begeleidt de juiste overgang in familiebedrijven

17-07-2017

Nederlanders staan wereldwijd bekend om hun ondernemerszin die getuigt van creativiteit, doorzettingsvermogen en een no-nonsense mentaliteit. Die ondernemerszin blijkt ook uit het feit dat zo`n kleine zeventig procent van alle Nederlandse ondernemingen familiebedrijven zijn. Bedrijven waarin vroeger of later veelal de volgende familiegeneratie het stokje zal gaan overnemen. Jammer is echter dat uit onderzoek blijkt dat die wisseling van de wacht maar in zo`n 35 procent succesvol verloopt. Er spelen helaas regelmatig drama`s af die het bedrijf en de familie geen goed doen. Opportunity Services heeft de kennis en kunde in huis om bij te dragen aan een overgang die wel succesvol is. Wilt U daarover eens geheel vrijblijvend met ons praten? Bel ons dan voor een afspraak die u altijd meer inzicht zal opleveren. Uiteraard blijft alles volkomen vertrouwelijk. 

Na groeien en bloeien komt ook in ondernemen het noodzakelijke snoeien

16-07-2017

Iedereen wil tegenwoordig zakelijk alleen maar groeien en dat is onnatuurlijk. Als we kijken naar de natuur is het derde proces van leven in duurzaamheid net zo belangrijk als de eerste twee: na groeien en bloeien komt onvermijdelijk een tijd dat we ook moeten gaan snoeien. Daarbij is het noodzaak alles grondig te onderzoeken en te testen en al het goede te behouden. Echter, alles wat overbodig is of een verdere groei in de weg staat, zal moeten worden weggesneden. Kies daarvoor het juiste moment. De Chinese filosofie van Feng Shui leert is een goed voorbeeld van deze zienswijze. Wilt U meer hierover weten, neem dan geheel vrijblijvend kontakt met ons op. 

Naar meer synergie binnen een Raad van Bestuur

06-06-2017

    Als iemand de positie heeft bereikt van lid van een Raad van Bestuur of Directieteam, is dat een mijlpaal waar men terecht trots op mag zijn.  Maar die toppositie is tegelijkertijd niet zonder gevaren, niet voor de betrokken persoon maar ook niet voor het bedrijf of organisatie waar hij of zij deel van uitmaakt. Voldoende psychologisch inzicht en een evenwichtige balans tussen ratio, gevoel en intuitie zijn meer dan ooit belangrijke aspecten voor een blijvende succesvolle invulling. Hoe vaak komt het niet voor dat juist topmanagement het laat afweten op cruciale momenten of dat er een immoreel pad wordt bewandeld, dat verantwoordelijkheden onvoldoende worden genomen of overmatig egogedrag opspelen? Zulke ontwikkelingen gebeuren meestal niet van de ene op de andere dag maar gaan vaak gelijdelijk zonder dat er meteen alarmbellen gaan rinkelen. "A divided house can not stand" is niet voor niets een aloude wijsheid. Als u wilt weten hoe hierop discreet en tijdig te anticiperen, neem dan geheel vrijblijvend kontakt met ons op. 

Pagina's

realisatie solide