05-01-2018

Succes wordt meer bepaald door het vermogen om op het juiste moment de juiste beslissing te nemen dan door kennis. Is het niet vreemd dat we wel regelmatig ons lichaam en brein trainen maar niet ons gevoel? Terwijl intuitie een belangrijkere bron van kennis en waarheid bevat dan ons denkvermogen, zo stelt onze meest bekende filosoof Spinoza. Maar ook de volgens vele deskundigen, grootste filosoof aller tijden, Socrates, raadpleegde dagelijks zijn intuitieve "daimon" (niet te verwarren met demon!). Intuitie is een andere bron van kennis die we sinds de Verlichting en Descartes met zijn "ik denk dus ik besta", grotendeels zijn kwijtgeraakt.

Leer opnieuw je intuitie te ontdekken en verfijnen en daardoor betere beslissingen te nemen. Vooral in de hectische zakenwereld komt dat van pas want één verkeerd besluit kan soms grote (financiele) gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij het aannemen van, achteraf bekeken, ongeschikt personeel. Neem vandaag nog contact met ons op en Opportunity leert u en uw personeel om die waardevolle bron te leren aanboren en gebruiken in de cursus Leer Je Intuitie Versterken. Wat zegt uw intuitief gevoel?  

realisatie solide