De mens(en) achter Opportunity

De kern van een duurzame relatie en een sociaal succesvol bedrijf of organisatie wordt gevormd door bezielde mensen met passie voor de medemens als autonoom individu en voor de samenleving en natuur als één onlosmakelijk geheel. Bij Opportunity bestaat de spil uit Dirk van Beek, tesamen met een breed scala van wisselende professionals die multidisciplinair kunnen worden ingezet. Zo blijft elke taak of opdracht maatwerk met directe communicatielijnen waarbij zonder overbodige overheadkosten efficient kan worden gewerkt. Dirk van Beek heeft naast diverse academische-, en zelfstudies een zeer ruime managementervaring opgedaan in de top van het internationale bedrijfsleven maar ook in diverse grote vrijwilligersorganisaties. Kern van zijn holistische visie op het leven en ondernemen is systeemdenken gebaseerd op de universele natuurwetten zoals onder andere verwoord in de Hermetica en de Tao van LaoTzu. Lees meer op http://www.emovisie.nl/dirkvanbeek/ of een uitgebreid profiel op LinkedIn.
Mijn levensmotto is "Planet, People and Progress" wat iets heel anders is dan het vaak gehoorde "People, Planet and Profit". Het grote verschil zit in de mate van bewustzijn van eenheid en heelheid door verbondenheid.

 

realisatie solide